DPH u drahých kovů

Zlato

Investiční zlato, splňující předepsané podmínky, dani z přidané hodnoty nepodléhá. Uplatňuje se u něj zvláštní režim pro investiční zlato dle §92 zákona o DPH. Veškeré zlaté investiční mince i slitky nabízené naším e-shopem mají proto sazbu nulovou.

Stříbro

U stříbra je situace z hlediska DPH variabilnější. Investiční stříbrné cihly, slitky a některé mince podléhají základní sazbě daně 21%. Pro vybrané mince lze však dle harmonizované evropské legislativy aplikovat zvláštní režim dle §90 zákona o DPH. Tyto mince jsou v našem e-shopu označeny poznámkou "Zvláštní režim". Platná direktiva EU umožňuje odvedení DPH v místě vstupu do Evropské unie. V dalších členských zemích, v našem případě v ČR (SR), se pak již místní základní sazbou dodaní pouze rozdílová část ceny (marže obchodníka). Vystavený daňový doklad žádnou DPH neobsahuje. DPH v tomto režimu nemůže odečíst ani plátce daně.

Diferenční zdanění (zvláštní režim) je výhodné především pro odběratele neplátce DPH, tedy běžného zákazníka, který nekupuje stříbro v rámci podnikání. Umožňuje mu nakupovat za nižší cenu než v případě klasického režimu.

Nákup mincí ale nemusí být výhodný pro plátce daně, nejčastěji právnické osoby, případně živnostníky. Plátcům DPH zvláštní režim neumožňuje nakupovat bez DPH, resp. odečíst si následně daň. Plátci DPH naopak často preferují nákup v klasickém režimu daně, volí tedy stříbrné slitky a cihly. U tohoto zboží si mohou daň odečíst nebo nakupovat přímo bez daně (např. v případě přenesené daňové povinnosti). Takový plátce pak reálně investuje do stříbra za náklady bez daně.

V okamžiku, kdy chce plátce stříbro prodat, nabídne ho za cenu včetně DPH. Bude-li protistranou opět plátce, DPH si odečte a nedojde k propadnutí daně. Pokud dojde k prodeji neplátci, ten si daň odečíst nemůže, to ale neznamená navýšení oproti běžné aktuální tržní ceně. Pro plátce je tedy investování či spekulace se stříbrem ve výsledku nezatížená DPH a odpovídá podmínkám investičního zlata.

Pokud je plátce ze zahraničí v rámci EU (např. Slovensko), situace se nemění. Pouze získá zboží již rovnou bez DPH a nemusí čekat s vrácením daně na konec zdaňovacího období, DPH na vstupu i výstupu vyrovná zákazník v rámci svého daňového přiznání. Podobná situace nastane i v případě aplikace přenesení daňové povinnosti, jejíž přesné podmínky stanovuje zákon.

V otázkách uplatnění odpočtů a podobně doporučujeme konkrétní případ konzultovat s daňovým poradcem. Výše uvedené informace berte pouze jako obecné a nezávazné. Společnost SILVERUM s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené případným odlišným výkladem daňové problematiky v místě a specifických souvislostech.Váš dodavatel rodinného stříbra - již od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garance zpětného výkupu.
Tradice
Více než 10 let na trhu.
Nejlepší ceny
stříbra v ČR.
Garance původu a ryzosti kovů.